Prestatie brandwerendheid

 

Een brandwerende GND-deur is te herkennen aan het rode garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel voorzien van brandicoon die in de hangzijde van de deur zijn geplaatst. Na het uitlezen van de QR-code is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het prestatiescherm wordt aangegeven of de deur 30 of 60 minuten brandwerend is. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende zekerheidsklassen maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen? 

 

 

Meer informatie vindt u in de corporate GND folder.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

GND-zekerheidsklasse® I, II en III

Met verschillende zekerheidsklassen maken we duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Bovendien zijn de verantwoordelijkheden van het GND aangesloten bedrijf en die van de aannemer/afnemer hieronder terug te vinden. Meer informatie vindt u onder:

 

Bekijk de YouTube hieronder over de noodzaak van goede brand- en rookwerendedeuren 

Brand- en rookwerendedeuren

 

 

 

 

 

 

 

Check de prestatie van uw deur

Onder 'Prestatie brandwerendheid' vindt u een overzicht van alle aangesloten fabrikanten. Door op de naam van de fabrikant te klikken, verschijnt er een overzicht van alle gecertificeerde modellen en uitvoeringen van de betreffende fabrikant. Door te klikken op de betreffende uitvoering gaat u automatisch naar de site van de onafhankelijk gecertificeerde instelling SKH en ziet u de samenvatting van het rapport. Transparant en helder.

GND-garantiedeuren lid van Brandveilig Bouwen Nederland

Ondertekening door GND-garantiedeuren van de BBN gedragscode is de laatste handeling waarmee GND het lidmaatschap van BBN definitief maakt. GND onderschrijft hiermee de Missie van BBN voor de verbetering van de brandveiligheid van gebouwen door:

  • vergroting van kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor bouwkundige brandpreventie
  • toepassing van brandveilige bouwmaterialen en –constructies

BBN treedt hierbij op als kwalitatief gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige brandpreventie met als motto ”bouwkundige brandpreventie loont”

Onderdeel van het lidmaatschap van BBN is het onderschrijven van de Missie en Visie van BBN en de hiermee gepaard gaande BBN Gedragscode. Het lidmaatschap van BBN sluit naadloos aan bij de doelstelling van GND om het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema's als veiligheid en duurzaamheid te bevorderen.

- BBN gedragscode

- BBN Missie en Visie