Geluidwerendheid algemeen

Het belang van geluidsisolatie

Geluidsisolatie is van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in hun woon- en werkomgeving. Geluid op de werkplek heeft niet alleen een negatieve invloed op het werkklimaat, maar het vermindert ook duidelijk het concentratievermogen en de productiviteit. Geluidwerendheid is in de volgende situaties gewenst of noodzakelijk in ziekenhuizen en woonzorgcentra, op onderwijslocaties, hotelkamers en congreszalen tandarts- en huisartspraktijken en openbare gebouwen.

 

YouTube over het belang van geluidwerende deuren

 

 

 

 

 

Geluidsisolatie in eigen huis: 0 dB-eis

Geluidsisolatie is ook thuis van groot belang. Om rust te ervaren in bijvoorbeeld een appartement, dient de gehele wand te voldoen aan de 0 dB-eis. Dit betekent niet dat er geen geluid meer hoorbaar is, maar dat er een minimale geluidsoverdracht tussen woningen zit. Dit is vooral belangrijk bij studentenkamers en studio’s, omdat hier steeds vaker geen hal(verkeersruimte) achter de woningtoegangsdeur zit. In deze gevallen moet de deur geluidwerend zijn en voldoen aan de 0 dB-eis.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie (NEN 5077) voor woningen. Er zijn geen geluidwerende eisen voor niet-woongebouwen. Een gespecialiseerd bureau kan hierover adviseren.

Aansluiting deur, kozijn en wand

Geluid laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het kleinste geluidslek heeft grote gevolgen. Deur, kozijn en wand moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten. Een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in de sponningen van het kozijn reduceren het geluidslek tot een minimum.

Waarden van geluidsisolatie

Geluidsisolatie kunnen we in diverse waarden uitdrukken. GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deurset vergeleken worden met de gevraagde waarde.

Categorieën voor geluidwerende deursets

Om de toepasbaarheid te vereenvoudigen zijn kwaliteitsklassen gedefinieerd. Hiermee kan een advies gegeven worden in welke toepassingen een bepaalde deurset gevraagd kan worden.

 

Geluidscategorie Rw,p (dB)
Geluidscategorieen Rw, p
0 geen eis
1 32 dB
2 37 dB
3 42 dB
4 47 dB

 

 

 

 

 

 

Prestatie geluidwerende binnendeuren

Een geluidwerende GND-binnendeur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel dat in de hangzijde van de deur is geplaatst. Hieraan is eenvoudig af te lezen hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Aan het label is af te lezen of de deur 32dB, 37dB, 42dB of 47dB geluidwerend is. Controle op de fabricage en de levering en montage hiervan vindt plaats door een onafhankelijke, gecertificeerde instelling. Met verschillende GND-zekerheidsklassen® maken we bovendien duidelijk of alleen het deurblad of ook het hang- en sluitwerk en de combinatie met het kozijn gegarandeerd voldoen aan het testcertificaat. Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?

 

Aanbevolen prestaties geluidsisolerende deuren

 

 

Welke geluidwerende prestatie uw deur heeft gaat eenvoudig door met een smarthphone de QR-code te scannen van het GND-zekerheidslabel.  

 

 

 

 

Een bij GND aangesloten fabrikant kan u meer vertellen over de mogelijkheden van geluidwerende deuren.

In de Flyer Geluidwerende deuren kunt u alle informatie nalezen.

 

Meer over de GND leest u in de brochure