Rookwerendheid Algemeen

Rookwerendheid in nieuw Bouwbesluit 'Besluit Bouwwerken Leefomgeving'

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

  • Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.
  • S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
  • Geen eis: rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend (tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt 1 januari 2021 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden.

Huidige regels in Bouwbesluit

In het eerste Bouwbesluit in Nederland (1991) staat dat rookwerendheid vereist wordt door een brandwerendheid van de constructie te eisen op het aspect vlamdichtheid. De vuistregel is de anderhalf-maal-regel: als een wand dertig minuten brandwerend is op vlamdichtheid, dan wordt aangenomen dat deze 45 minuten rookwerend is. Deze komt bij het van kracht worden van de nieuwe regels te vervallen.

Incomplete regelgeving

De huidige regelgeving is niet compleet. Twee belangrijke bepalingen zijn niet volledig. Het nieuwe Bouwbesluit gaat hierin verandering brengen.

- Vanaf 2004 regelt de Europese richtlijn EN 1634-3: de rookwerendheid van deuren en luiken, maar geeft geen informatie over andere constructiedelen.

- Vanaf Bouwbesluit 2012 bevat de NEN 6075 naast regels voor de rookwerendheid van deuren en luiken ook regels voor andere constructiedelen. Dit maakt de echte rookwerendheid inzichtelijk. Het verwijst echter alleen naar bestaande bouw en niet naar nieuwbouw. Bovendien is nog niet bekend welke scheidingen of klassen rookwerendheid nodig zijn.

 

Rookwerende deuren in GND-zekerheidsklassen®

Hoe weet u of een deur rookwerend is?


GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook) of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.
 

Welke aspecten zijn van invloed op de rookwerendheid?

Voor de rookwerendheid zijn alle aspecten rondom de deurset bepalend: van de kwaliteit en de maat van de deur tot de opbouw en de afdichting. De manier van afdichten naar het kozijn en de lengte (in meters) van de afdichting zijn maatgevend. Lekkage via eventuele glasopeningen (dichtingen) tellen hierbij ook mee. De geldende garanties zijn omschreven in het GND-garantiereglement 2016


Bepalen van rookwerendheid
 

De huidige (oude) eisen aan rookwerendheid komen voort uit het Bouwbesluit en NEN 6075. Voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen de ruimten stuurt het Bouwbesluit de NEN 6075 aan. De NEN 6075 bevat hiervoor twee bepalingsmethoden;

  1. WRD op basis van brandwerendheid (1,5 x E-waarde), waarbij een brandwerendheid van bijvoorbeeld 20 minuten voor een deur/kozijn constructie wordt vermenigvuldigd met 1,5 en een rookwerendheid van 30 minuten aangeeft.
  2. WRD op basis van rookdoorlatendheid die voor deuren/luiken volgens de EN 1634-3 wordt bepaald en volgens EN 13501-2+A1 wordt geclassificeerd.

Bij inwerking treding van de hEN 16034 is alleen deze methode van rookdoorlatendheid nog van toepassing.

Testen van rookwerendheid
 

De rookwerendheidstest volgens EN 1634-3 wordt uitgevoerd met een kast die op overdruk of onderdruk kan worden gezet (10, 25 en 50 Pa), bij een interne temperatuur van 20 of 200 graden Celsius. Deze temperaturen representeren de normale omgevingstemperatuur en de temperatuur van opgewarmde rook die juist opschuimende materialen begint te activeren. Tijdens deze metingen wordt gemeten hoeveel lucht (rook), omgerekend naar een uur, er door de deurset weglekt. Een overzicht van de GND aangesloten bedrijven die rookwerende deuren in hun programma hebben kunt u hier inzien.  

Rooktest-opstellingen

 

 

 

Deurprestaties verkennen? Label scannen!
 

In één oogopslag alle prestaties van houten binnen- of buitendeuren aflezen? Dat kan met het GND-garantielabel. Door de QR-code op het label te scannen, krijgt u inzicht in zowel de inbraak- en brandwerendheid, als ook in de geluid- en rookwerendheid. Download de gratis app via de App Store of Google Play. Meer hierover leest u op onze labelpagina.

Een GND-deur geeft een veilig gevoel. Dat wil toch iedereen?