GND-zekerheidsklasse® I

In GND-Zekerheidsklasse® I levert de bij GND aangesloten fabrikant een deurblad waarin ook eventueel glas, roosters en/of spionoog zijn aangebracht. De benodigde prestatiegekoppelde toevoegingen ten behoeve van het slot en de scharnieren worden meegeleverd. De afnemer/aannemer brengt conform de bijgeleverde samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deurconstructie het hang- en sluitwerk aan en plaatst deze deur in het kozijn en de wand. De aannemer moet er zelf voor zorgen dat het kozijn en de wand overeenkomen met de in de SvO opgenomen constructie.

 

Verantwoordelijkheden bij GND aangesloten fabrikant:

 • Leveren van een kale deurromp
 • Leveren van verwerkingsvoorschriften voor deze deurromp, het kozijn en de wand waarin deze deur kan worden afgehangen
 • Aanbrengen van alle voor de functionele prestatie benodigde brand, rook, geluid en/of inbraakwerende voorzieningen in het vlak van het deurblad
 • Glasdeuren verplicht voorzien van glas en eventueel voor de functionele prestatie benodigde brand, rook, geluid en inbraakwerend rooster en/of spionoog
 • Leveren van brandwerende materialen voor slot en scharnieren
 • Leveren van de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur volgens de omschreven specificatie
 • Leveren van onderhoudsvoorschriften voor de eindgebruiker

Verantwoordelijkheden van de afnemer/aannemer:

 • Controleren van levering op compleetheid
 • Bewerken, afmonteren en afhangen van het deurblad volgens de meegeleverde verwerkingsvoorschriften
 • Aanbrengen van brandwerende materialen ter plaatse van slot en scharnieren
 • Controleren of kozijn en wand waarin deur gemonteerd wordt, voldoen aan de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur omschreven specificatie
 • Overhandigen van onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix binnendeuren.