GND-zekerheidsklasse® II

In GND-Zekerheidsklasse® II levert de bij GND aangesloten fabrikant een compleet deurblad, inclusief gemonteerd hang- en sluitwerk en eventueel deurnaalden.

De aannemer dient zelf zorg te dragen dat de wand en het kozijn overeenkomt met de in de SvO opgenomen constructie.

 

Verantwoordelijkheden van de bij GND aangesloten fabrikant:

 • Leveren van een bewerkte binnendeur
 • Leveren van verwerkingsvoorschriften voor deze deur, het kozijn en de wand waarin deze deur kan worden afgehangen
 • Aanbrengen van alle brandwerende voorzieningen in het vlak van het deurblad
 • Glasdeuren verplicht voorzien van glas en eventueel brandwerend rooster en/of spionoog
 • Monteren van hang- en sluitwerk en eventuele deurnaalden
 • Leveren van de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur
 • Leveren van onderhoudsvoorschriften voor de eindgebruiker

Verantwoordelijkheden van de afnemer/aannemer:

 • Controleren van levering op compleetheid
 • Bewerken, afmonteren en afhangen van het deurblad volgens de meegeleverde verwerkingsvoorschriften
 • Controleren of kozijn en wand, waarin deur gemonteerd wordt, voldoen aan de in de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur omschreven specificatie
 • Overhandigen van onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix binnendeuren.