GND-zekerheidsklasse® III

In GND-Zekerheidsklasse® III levert het GND-lidbedrijf een compleet afgemonteerd deurblad en deurkozijn. Het bijbehorende kozijn wordt door, of onder verantwoording van, het GND-lidbedrijf geleverd en gemonteerd. Het GND-lidbedrijf controleert of de wand waarin de deurconstructie geplaatst moet worden voldoet aan geteste constructie conform testrapporten.

 

Verantwoordelijkheden van de bij GND aangesloten fabrikant:

  • Leveren van binnendeur als compleet eindproduct;
  • Leveren van bijbehorend kozijn
  • Controleren of wand, waarin het kozijn moet worden gemonteerd, voldoet aan de in de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur omschreven specificatie
  • Monteren van kozijnen en afhangen van de binnendeur in deze wand
  • Leveren van onderhoudsvoorschriften voor de eindgebruiker

Verantwoordelijkheden van de afnemer/aannemer:

  • Controleren van levering op compleetheid
  • Overhandigen van onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix binnendeuren.