Eisen aan buitendeuren

De bij GND aangesloten fabrikanten produceren gezamenlijk een breed assortiment aan houten buitendeuren. Houten buitendeuren met GND-garantie worden geproduceerd conform de Nationale Beoordelings Richtlijn (BRL) 0803 “Houten buitendeuren” en geleverd met een KOMO attest-met-productcertificaat.

Wat is het verschil tussen KOMO en GND-garantie?

Het KOMO attest-met-productcertificaat geeft de prestaties aan voor het toepassingsgebied, het deurtype en het gekozen toeleveringsconcept van een buitendeur geplaatst in een kozijn. Het hiermee verkregen KOMO attest-met-productcertificaat is een kwaliteitsverklaring, geen garantie, GND-garantie is dat wel. De bij GND aangesloten fabrikanten bieden gegarandeerde kwaliteit in houten deuren. De verstrekte garanties worden door onafhankelijke instellingen gecontroleerd.

Bouwbesluit

Deuren met GND-garantie voldoen tenminste aan de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Naast de vrije doorgangseis bevat het Bouwbesluit eisen op het gebied van inbraakwerendheid , geluidsisolatie, wering van vocht, thermische isolatie en brandveiligheid van buitendeuren. Het KOMO certificaat van de bij GND aangesloten fabrikant verwijst naar deze eisen.

Assortiment buitendeuren

Er zijn talrijke mogelijkheden voor buitendeuren. Voor het assortiment verwijzen wij u naar de websites van de aangesloten fabrikanten.