GND-zekerheidsklasse® II

 

De GND-buitendeuren in zekerheidsklasse® II worden bouwfasebestendig geleverd. Dit wil zeggen dat de deur in de voorlak wordt geleverd en dat de deur binnen 18 maanden moet worden overgeschilderd. Het hang- en sluitwerk, dat bij deze deur hoort, is al gemonteerd en de deur is eventueel door, of onder verantwoordelijkheid van, de bij GND aangesloten fabrikant voorzien van het juiste glas.

Verantwoordelijkheden bij GND aangesloten fabrikant:

  • Leveren van een bewerkte buitendeurconform het geldige testrapport
  • Leveren van verwerkingsvoorschriften voor deze deur en informatie over het kozijn waarin deze deur kan worden toegepast
  • Aanbrengen van voor de functionel prestatie benodigde hang- en sluitwerk en eventuele voorzieningen
  • Glasdeuren verplicht voorzien van glas en eventueel rooster en/of spionoog
  • Leveren van het van toepassing zijnde samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur
  • Leveren van onderhoudsvoorschriften voor de eindgebruiker

Verantwoordelijkheden van de afnemer/aannemer:

  • Controleren van levering op compleetheid
  • Afhangen van de deur volgens de meegeleverde verwerkingsvoorschriften
  • Controleren of kozijn en wand voldoen aan de specificatie die wordt omschreven in de samenvatting van onderzoek (SvO) van de desbetreffende deur
  • Overhandigen van onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker

Het volledige overzicht van de verantwoordelijkheden binnen de GND-zekerheidsklassen® is terug te vinden in de daarvoor opgestelde Verantwoordelijkhedenmatrix buitendeuren.