Garantie algemeen

Wat houdt GND-garantie in? Eerst en vooral geldt dat de deuren deugdelijk zijn en geschikt voor het beoogde doel. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit en met de GND-zekerheidsklassen® bieden de aangesloten fabrikanten zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. De deuren waarop de garantie van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van het GND-garantie- en zekerheidslabel. De belangrijkste aspecten waarop de garantie betrekking heeft, zijn afhankelijk van betreffende GND-zekerheidsklasse®. Na het uitlezen van de code is op het prestatiescherm af te lezen welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is.

De duur van de garantietermijn

De duur van de garantie is vermeld in onderstaande tabel

Voor de voorwaarden zie het GND-garantiereglement

Minimale eisen garantie

Uitgangspunt voor de GND-garantie is het GND-garantiereglement dat van toepassing is op het moment van levering van de deur of deur/kozijncombinatie vanuit een bij GND aangesloten bedrijf. De basis voor GND-garantie is voor buitendeuren de GND-zekerheidsklasse® met als minimum eis de voorschriften zoals opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Houten buitendeuren (BRL0803). Voor binnendeuren geldt de GND-zekerheidsklasse®, met als minimum eis de voorschriften zoals opgenomen in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen (BRL 2211).

Voorwaarden: het garantiereglement

Aan elke garantie zijn voorwaarden gekoppeld. Zo ook aan de GND-garantie. De voorwaarden die GND stelt hebben vooral betrekking op het onderhoud. Hiervoor zijn onderhoudsvoorschriften opgesteld die onderdeel uitmaken van het garantiereglement. Details over het onderhoud staan:

- GND-onderhoudsvoorschriften buitendeuren

- GND-onderhoudsvoorschriften binnendeuren

Details over de garantie, de garantievoorwaarden en het schadebegrip staan in het officiële GND-garantiereglement.