Garantiereglement voor binnen- en buitendeuren

Het GND-garantiereglement heeft betrekking op houten buiten- en binnendeuren en binnendeurkozijnen zoals deze zijn vastgelegd in het GND-garantiereglement.

In het GND-garantiereglement leggen we uit:

  • aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden
  • waar de GND-zekerheidsklassen® betrekking op hebben
  • hoe een deur met GND-garantie te herkennen is
  • welke producten er onder de garantie vallen
  • voor welke periode ze gegarandeerd worden

Verder lichten we toe wanneer er sprake is van schade en hoe u in geval van schade moet handelen. Een belangrijk voordeel voor u als afnemer, verwerker of gebruiker is de mogelijkheid om in geval van een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf een onafhankelijke expertise te laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het Bestuur van GND.

Handige documenten