GND-garantie op binnendeuren

De deuren waarop het Garantiereglement van toepassing is, zijn aan de scharnierzijde voorzien van een GND-garantie en zekerheidslabel. Na het uitlezen van de code is op het prestatiescherm af te lezen welke GND-zekerheidsklasse® van toepassing is. De

GND-garantie voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen is ingedeeld in drie GND-zekerheidsklassen®:

GND-zekerheidsklasse® I (Binnendeuren en binnendeurkozijnen die voldoen aan de basiseisen van de BRL)
GND-zekerheidsklasse® II (Binnendeuren en binnendeurkozijnen die zonder verdere bewerking toepasbaar zijn in de bouw)
GND-zekerheidsklasse® III (Binnendeuren en binnendeurkozijnen die samen een industrieel compleet eindproduct vormen en door het aangesloten bedrijf zijn afgemonteerd in de bouw).

De duur van de garantietermijn op binnendeuren

Schade aan binnendeuren en garantie

Onder schade in het kader van GND-garantie op binnendeuren en/of binnendeurkozijnen met GND-zekerheidsklasse® I of GND-zekerheidsklasse® II wordt verstaan:

  • verdraaiing, kromming of scheluwte boven de te verwachten maximale vervorming van het deurblad die de norm overschrijdt
  • onthechting, splitsing en/of zwelling veroorzaakt door constructieve gebreken in het deurblad die de norm overschrijdt

Onder schade in het kader van GND-garantie GND-zekerheidsklasse® III voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen wordt verstaan de hierboven vermelde punten aangevuld met:

  • vroegtijdige onthechting respectievelijk verval van de afwerking

Onder schade in het kader van GND-garantie GND-zekerheidsklasse® III Duurzaam veilig voor binnendeuren en/of binnendeurkozijnen wordt verstaan:

  • het bij normaal gebruik niet overeenkomstig de redelijke verwachting functioneren van een brandwerende deur-kozijncombinatie

 

GND-garantievoorwaarden