Stikken door rook is doodsoorzaak nummer 1 bij brand. Rookwerendheid van binnen- en buitendeuren is dus cruciaal voor de veiligheid. Aan welke eisen moet een deur voldoen en hoe weet u of een deur rookwerend is?

Nieuwe wettelijke eisen
In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

 • Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.
 • S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
 • Geen eis: rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend (tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt naar verwachting halfverwege 2021 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden.


Hoe weet u of een deur rookwerend is?
GND heeft een speciaal label ontwikkeld, dat u aan de scharnierzijde van de deur vindt. Door dit label met de smartphone te scannen wordt weergegeven of de deur voldoet aan de eis Sa (koude rook), S200 (warme rook) of geen kwalificatie heeft. Bovendien is aan de hand van het label te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Met een GND-label kunt u dus eenvoudig de veiligheid en prestaties van de deur controleren.
 

 

Welke aspecten zijn van invloed op de rookwerendheid?
De mate van brand- en rookverspreiding wordt bepaald door de scheiding. Daarom zijn:

 • Gebouwen ingedeeld in brandcompartimenten (BC’s) om de uitbreiding van brand te beperken
 • Brandcompartimenten ingedeeld in rookcompartimenten (voorheen sub-brandcompartimenten ofwel subBC's) om de verspreiding van rook te beperken. Doel van de rookcompartimenten:
  • kort verblijven en tegen rook beschermd te zijn
  • een korte afstand te hoeven lopen om aan rook te ontsnappen

Voor de rookwerendheid zijn alle aspecten rondom de deurset bepalend: van de kwaliteit en de maat van de deur tot de opbouw en de afdichting. De manier van afdichten naar het kozijn en de lengte (in meters) van de afdichting zijn maatgevend. Lekkage via eventuele glasopeningen (dichtingen) tellen hierbij ook mee. De geldende garanties zijn omschreven in het GND-garantiereglement 2016

Bepalen van rookwerendheid
De huidige (oude) eisen aan rookwerendheid komen voort uit het Bouwbesluit en NEN 6075. Voor de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen de ruimten stuurt het Bouwbesluit de NEN 6075 aan. De NEN 6075 bevat hiervoor twee bepalingsmethoden;

 1. WRD op basis van brandwerendheid (1,5 x E-waarde), waarbij een brandwerendheid van bijvoorbeeld 20 minuten voor een deur/kozijn constructie wordt vermenigvuldigd met 1,5 en een rookwerendheid van 30 minuten aangeeft.
 2. WRD op basis van rookdoorlatendheid die voor deuren/luiken volgens de EN 1634-3 wordt bepaald en volgens EN 13501-2+A1 wordt geclassificeerd.

Bij inwerking treding van de hEN 16034 is alleen deze methode van rookdoorlatendheid nog van toepassing.

Testen van rookwerendheid
De rookwerendheidstest volgens EN 1634-3 wordt uitgevoerd met een kast die op overdruk of onderdruk kan worden gezet (10, 25 en 50 Pa), bij een interne temperatuur van 20 of 200 graden Celsius. Deze temperaturen representeren de normale omgevingstemperatuur en de temperatuur van opgewarmde rook die juist opschuimende materialen begint te activeren. Tijdens deze metingen wordt gemeten hoeveel lucht (rook), omgerekend naar een uur, er door de deurset weglekt. Een overzicht van de GND aangesloten bedrijven die rookwerende deuren in hun programma hebben kunt u hier inzien.  


Rooktest-opstellingen


Tabel A.1      Maximaal toegestaan lekdebiet volgens EN 1634-3.

Deurprestaties verkennen? Label scannen!
In één oogopslag alle prestaties van houten binnen- of buitendeuren aflezen? Dat kan met het GND-garantielabel. Door de QR-code op het label te scannen, krijgt u inzicht in zowel de inbraak- en brandwerendheid, als ook in de geluid- en rookwerendheid. Download de gratis app via de App Store of Google Play. Meer hierover leest u op onze labelpagina.