Schade melden

Via onderstaand schadeformulier kunt u schades bij GND aanmelden. Vergeet u niet alle relevante documenten bij te sluiten om zodoende de melding te vereenvoudigen en afwikkeling te versnellen.